Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
360510

Chào ngày 26/3

Ngày 22/03/2018 09:43:16

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

STT

Đơn vị

Mức thưởng

ký nhận

I

Về tập thể

Xóm 2 Phương Phú

200.000

Xóm 3 Hậu Trạch

200.000

II

Cá nhân

1

Mã Bình Nguyên

100.000

2

Phạm Xuân Thiện

100.000

3

Mã Văn Sơn

100.000

4

Phạm Thanh Giang

100.000

5

Mã Văn Chí

100.000

Tổng

900.000 đồng

Tổng cộng: 900.000đ (Chín trăm ngìn đồng)

Nga Thạch, Ngày 6 tháng 01 năm 2017

Người lập danh sách

Ngô Thị Hiền

Chào ngày 26/3

Đăng lúc: 22/03/2018 09:43:16 (GMT+7)

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

STT

Đơn vị

Mức thưởng

ký nhận

I

Về tập thể

Xóm 2 Phương Phú

200.000

Xóm 3 Hậu Trạch

200.000

II

Cá nhân

1

Mã Bình Nguyên

100.000

2

Phạm Xuân Thiện

100.000

3

Mã Văn Sơn

100.000

4

Phạm Thanh Giang

100.000

5

Mã Văn Chí

100.000

Tổng

900.000 đồng

Tổng cộng: 900.000đ (Chín trăm ngìn đồng)

Nga Thạch, Ngày 6 tháng 01 năm 2017

Người lập danh sách

Ngô Thị Hiền

Công khai KQ giải quyết TTHC