Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
360510

Xã Nga Thạch nỗ lực xây dựng NTM nâng cao

Ngày 21/05/2020 09:01:21

Nga Thạch nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Nga Thạch thuộc vùng quê ven biển, với dân số trên 5000 người, diện tích tự nhiên gần 6 km2, cách trung tâm huyện Nga Sơn 7 km về phía nam. Địa bàn xã Nga Thạch được bao quanh bởi con sông Lèn xanh mát dài trên 6 km, có tuyến quốc lộ 10 chạy qua dài gần 3 km, đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nga Thạch còn là quê hương giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, quê hương của Thám Hoa Mai Anh Tuấn học rộng tài cao, của đồng chí Mai Lập Đôn - tiền bối cách mạng. Ngay từ khi khai đất, lập làng cho đến ngày nay, con người Nga Thạch đã trải qua bao khó khăn, gian khổ, vừa chống chọi với thiên tai, nghèo đói, vừa đấu tranh chống lại sự áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến. Từ khi có Đảng lãnh đạo, luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; năm 2012, xã Nga Thạch tiến hành xây dựng và thực hiện Đề án 01/ĐA-BCĐ ngày 25/9/2012 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015. Quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh những thuận lợi, cũng gặp không ít khó khăn. Song với sự Đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã. Đến năm 2014, xã Nga Thạch hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 4721/ QĐ- UBND ngày 27/12/2014 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, cũng là một trong những xã đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Nga Sơn thời kỳ đó.
Quán triệt phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc và không thỏa mãn với thành tích của mình; năm 2015, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Nga Thạch tiếp tục phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới theo Kế hoạch số 24/KH- UBND ngày 18/11/2015 của UBND xã Nga Thạch; năm 2018, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Nga Thạch xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020. Quá trình tổ chức thực hiện tuy gặp nhiều khó khăn, song với quyết tâm chính trị cao; đến nay, đã hoàn thành 15/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, lập hồ sơ đề nghị cấp trên thẩm tra, thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, có nhiều kết quả nổi bật:
Các công trình kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Từ năm 2015 đến tháng 5/2020, xã đã đầu tư xây dựng và nâng cấp 36 hạng mục công trình với giá trị 36,6 tỷ đồng, trọng tâm là xây dựng các công trình giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; các làng, các thôn xây mới và nâng cấp 14 hạng mục công trình với giá trị 4,84 tỷ đồng bằng nguồn vốn nhân dân đóng góp và tài trợ của cá nhân là chủ yếu; toàn xã có 163 hộ xây mới nhà ở trị giá 97,8 tỷ đồng. Đến nay, có 8,3/8,3 km đường giao thông liên xã được bê tông hóa đạt 100%; 3,29/3,29 km đường liên thôn được bê tông hóa đạt 100%; 7,19 km đường trục chính nội đồng được bê tông hóa đạt 100%; 12,97 km kênh mương nội đồng được xây dựng kiên cố; cơ sở vật chất văn hóa, thể thao trên địa bàn xã được xây dựng đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định là 95,6%.
Kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất được phát triển mạnh. Từ năm 2015 đến tháng 5/2020, trên địa bàn xã phát triển thêm được 4 doanh nghiệp, 47 hộ sản xuất kinh doanh cá thể; đến nay, xã có 9 doanh nghiệp và 2 HTX, 367 hộ SX kinh doanh cá thể; trong đó, phần lớn là các mô hình gia trại, trang trại chăn nuôi tổng hợp; đặc biệt là đã tạo điều kiện thành lập mới HTX sơ chế ớt xuất khẩu, Công ty Vạn Hoa đầu tư xây dựng mô hình nhà lưới, nhà màng sản xuất rau, hoa an toàn với diện tích 2,5 ha bước đầu đạt kết quả.
Văn hóa - xã hội - môi trường có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục của các nhà trường đứng tốp đầu trong huyện; trường Mầm non, Tiểu học, THCS duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí chuẩn quốc gia; xã đạt chuẩn xã hội học tập vào năm 2017; đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,02%, có việc làm thường xuyên 90%. Tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế luôn được duy trì và nâng cao chất lượng; năm 2019, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 11,15%, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%. Các hoạt động Văn hóa luôn được phát huy; năm 2019, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,8%, có 6/6 thôn đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn Văn hóa NTM. Công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm có nhiều chuyển biến; cảnh quan môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp; đến năm 2020, tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 100%, xã được công nhận đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
An ninh trật tự được giữ vững, hành chính công có nhiều đổi mới. Thực hiện tốt Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh; hàng năm, tỷ lệ khu dân cư an toàn về ANTT đạt 100%; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương được đẩy mạnh, tiêu biểu là mô hình "Hội cựu chiến binh với công tác an ninh trật tự" được duy trì đạt hiệu quả; nhiều năm xã được cấp trên khen thưởng về công tác ANTT, nhất là năm 2018, được UBND tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng theo Quyết định số 2207/QĐ - UBND ngày 10/6/2019; năm 2019, được UBND tỉnh tặng Bằng khen về phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Quyết định số 609/QĐ - UBND ngày 21/02/2020. Hoạt động hành chính công có nhiều chuyển biến, nhất là công tác tiếp cận Pháp luật, cải cách thủ tục hành chính được thực hiện tốt.
Từ những kết quả trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; xã nhà kinh tế - xã hội được phát triển mạnh. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng; đến năm 2019, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 36,7%, ngành nghề TTCN chiếm 31,3%, kinh doanh DVTM chiếm 32%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,7 triệu đồng; Điện - Đường - Trường - Trạm được xây dựng đồng bộ, khang trang. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Quốc phòng - An ninh được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; khối Đại đoàn kết toàn dân được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Chính quyền được nâng cao.
Về Nga Thạch hôm nay, có nhiều đổi thay, diện mạo quê hương được khởi sắc, ta cảm như được khoác trên mình chiếc áo mới lộng lẫy. Đạt được những kết quả đó, có nhiều yếu tố tác động; trong đó, yếu tố đồng thuận của dân là hết sức quan trọng, bởi mọi công việc trong xây dựng nông thôn mới đều có sự tham gia, ủng hộ của người dân. Trong thời gian qua, xã Nga Thạch đã thực hiện tốt bài học "lấy dân làm gốc", thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân hưởng thụ". Do vậy, đã thành công trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Nga Thạch ngày 5/5/2020
Người viết


Trịnh Xuân Dũng

Địa chỉ liên hệ: Trịnh Xuân Dũng, Bí thư đảng ủy xã Nga Thạch, xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
SĐT: 0904312407
Email: danguynt.ngason@gmail.com
MỘT SỐ HÌNH ẢNHHình 1: UBND xã chỉ đạo nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xãHình 2: Mô hình nhà lưới trồng dưa lưới Công ty Vạn Hoa trên địa bàn xã

Xã Nga Thạch nỗ lực xây dựng NTM nâng cao

Đăng lúc: 21/05/2020 09:01:21 (GMT+7)

Nga Thạch nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Nga Thạch thuộc vùng quê ven biển, với dân số trên 5000 người, diện tích tự nhiên gần 6 km2, cách trung tâm huyện Nga Sơn 7 km về phía nam. Địa bàn xã Nga Thạch được bao quanh bởi con sông Lèn xanh mát dài trên 6 km, có tuyến quốc lộ 10 chạy qua dài gần 3 km, đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nga Thạch còn là quê hương giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, quê hương của Thám Hoa Mai Anh Tuấn học rộng tài cao, của đồng chí Mai Lập Đôn - tiền bối cách mạng. Ngay từ khi khai đất, lập làng cho đến ngày nay, con người Nga Thạch đã trải qua bao khó khăn, gian khổ, vừa chống chọi với thiên tai, nghèo đói, vừa đấu tranh chống lại sự áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến. Từ khi có Đảng lãnh đạo, luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; năm 2012, xã Nga Thạch tiến hành xây dựng và thực hiện Đề án 01/ĐA-BCĐ ngày 25/9/2012 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015. Quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh những thuận lợi, cũng gặp không ít khó khăn. Song với sự Đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã. Đến năm 2014, xã Nga Thạch hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 4721/ QĐ- UBND ngày 27/12/2014 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, cũng là một trong những xã đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Nga Sơn thời kỳ đó.
Quán triệt phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc và không thỏa mãn với thành tích của mình; năm 2015, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Nga Thạch tiếp tục phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới theo Kế hoạch số 24/KH- UBND ngày 18/11/2015 của UBND xã Nga Thạch; năm 2018, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Nga Thạch xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020. Quá trình tổ chức thực hiện tuy gặp nhiều khó khăn, song với quyết tâm chính trị cao; đến nay, đã hoàn thành 15/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, lập hồ sơ đề nghị cấp trên thẩm tra, thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, có nhiều kết quả nổi bật:
Các công trình kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Từ năm 2015 đến tháng 5/2020, xã đã đầu tư xây dựng và nâng cấp 36 hạng mục công trình với giá trị 36,6 tỷ đồng, trọng tâm là xây dựng các công trình giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; các làng, các thôn xây mới và nâng cấp 14 hạng mục công trình với giá trị 4,84 tỷ đồng bằng nguồn vốn nhân dân đóng góp và tài trợ của cá nhân là chủ yếu; toàn xã có 163 hộ xây mới nhà ở trị giá 97,8 tỷ đồng. Đến nay, có 8,3/8,3 km đường giao thông liên xã được bê tông hóa đạt 100%; 3,29/3,29 km đường liên thôn được bê tông hóa đạt 100%; 7,19 km đường trục chính nội đồng được bê tông hóa đạt 100%; 12,97 km kênh mương nội đồng được xây dựng kiên cố; cơ sở vật chất văn hóa, thể thao trên địa bàn xã được xây dựng đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định là 95,6%.
Kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất được phát triển mạnh. Từ năm 2015 đến tháng 5/2020, trên địa bàn xã phát triển thêm được 4 doanh nghiệp, 47 hộ sản xuất kinh doanh cá thể; đến nay, xã có 9 doanh nghiệp và 2 HTX, 367 hộ SX kinh doanh cá thể; trong đó, phần lớn là các mô hình gia trại, trang trại chăn nuôi tổng hợp; đặc biệt là đã tạo điều kiện thành lập mới HTX sơ chế ớt xuất khẩu, Công ty Vạn Hoa đầu tư xây dựng mô hình nhà lưới, nhà màng sản xuất rau, hoa an toàn với diện tích 2,5 ha bước đầu đạt kết quả.
Văn hóa - xã hội - môi trường có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục của các nhà trường đứng tốp đầu trong huyện; trường Mầm non, Tiểu học, THCS duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí chuẩn quốc gia; xã đạt chuẩn xã hội học tập vào năm 2017; đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,02%, có việc làm thường xuyên 90%. Tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế luôn được duy trì và nâng cao chất lượng; năm 2019, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 11,15%, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%. Các hoạt động Văn hóa luôn được phát huy; năm 2019, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,8%, có 6/6 thôn đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn Văn hóa NTM. Công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm có nhiều chuyển biến; cảnh quan môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp; đến năm 2020, tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 100%, xã được công nhận đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
An ninh trật tự được giữ vững, hành chính công có nhiều đổi mới. Thực hiện tốt Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh; hàng năm, tỷ lệ khu dân cư an toàn về ANTT đạt 100%; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương được đẩy mạnh, tiêu biểu là mô hình "Hội cựu chiến binh với công tác an ninh trật tự" được duy trì đạt hiệu quả; nhiều năm xã được cấp trên khen thưởng về công tác ANTT, nhất là năm 2018, được UBND tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng theo Quyết định số 2207/QĐ - UBND ngày 10/6/2019; năm 2019, được UBND tỉnh tặng Bằng khen về phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Quyết định số 609/QĐ - UBND ngày 21/02/2020. Hoạt động hành chính công có nhiều chuyển biến, nhất là công tác tiếp cận Pháp luật, cải cách thủ tục hành chính được thực hiện tốt.
Từ những kết quả trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; xã nhà kinh tế - xã hội được phát triển mạnh. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng; đến năm 2019, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 36,7%, ngành nghề TTCN chiếm 31,3%, kinh doanh DVTM chiếm 32%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,7 triệu đồng; Điện - Đường - Trường - Trạm được xây dựng đồng bộ, khang trang. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Quốc phòng - An ninh được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; khối Đại đoàn kết toàn dân được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Chính quyền được nâng cao.
Về Nga Thạch hôm nay, có nhiều đổi thay, diện mạo quê hương được khởi sắc, ta cảm như được khoác trên mình chiếc áo mới lộng lẫy. Đạt được những kết quả đó, có nhiều yếu tố tác động; trong đó, yếu tố đồng thuận của dân là hết sức quan trọng, bởi mọi công việc trong xây dựng nông thôn mới đều có sự tham gia, ủng hộ của người dân. Trong thời gian qua, xã Nga Thạch đã thực hiện tốt bài học "lấy dân làm gốc", thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân hưởng thụ". Do vậy, đã thành công trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Nga Thạch ngày 5/5/2020
Người viết


Trịnh Xuân Dũng

Địa chỉ liên hệ: Trịnh Xuân Dũng, Bí thư đảng ủy xã Nga Thạch, xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
SĐT: 0904312407
Email: danguynt.ngason@gmail.com
MỘT SỐ HÌNH ẢNHHình 1: UBND xã chỉ đạo nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xãHình 2: Mô hình nhà lưới trồng dưa lưới Công ty Vạn Hoa trên địa bàn xã

Công khai KQ giải quyết TTHC