Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
360510

LỜI KÊU GỌI Toàn dân đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID)

Ngày 30/05/2023 09:22:23

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGA THẠCH

TỔ ĐỀ ÁN 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nga Thạch, ngày 30 tháng 05 năm 2023

LỜI KÊU GỌI

Toàn dân đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID)

Kính gửi: Cán bộ Đảng viên và nhân dân trong xã!

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của chương trình chuyển đổi số Quốc gia. Trong đó, người dân sử dụng tài khoản đinh danh điện tử (VNeID) sẽ nhận được nhiều tiện ích mà nó mang lại, tiết kiệm thời gian, chi phí... Đặc biệt, tài khoản ĐDĐT mức độ 2 có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân gắn chíp, có giá trị như số hộ khẩu điện tử và thay thế sổ hộ khẩu giấy, có giá trị thay thế thay thế các loại giấy tờ đã đăng ký, tích hợp trên tài khoản ĐDĐT như: Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Bảo hiểm y tế...; phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; phản ánh kiến nghị về tình hình an ninh trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm...

Với sự ủng hộ của Nhân dân xã nhà, vừa qua xã Nga Thạch ta là xã đứng thứ 3 trên toàn huyện hoàn thành cấp Căn cước công dân gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ người dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử còn chưa cao.

Với truyền thống đoàn kết và khát vọng vươn lên của người dân xã Nga Thạch. Tôi trân trong kêu gọi toàn thế Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, người lao động... hãy tích cực đăng ký và sử dụng tài khoản ĐDĐT (phần đấu hoàn thành trước ngày 20/06/2023) để trải nghiệm những tiện ích mà tài khoản ĐDĐT mang lại, phục vụ công tác chuyển đổi số, góp phần xây dựng xã Nga Thạch ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Thay mặt lãnh đạo xã Nga Thạch, tôi trận trọng cảm ơn và kính chúc toàn thể Nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

Description: z4386770071753_997fd4050a5376135cbfb0df86750ef6.jpg

Description: frame (1).png

TM.TỔ ĐỀ ÁN 06 XÃ NGA THẠCH

TỔ TRƯỞNG

Đã ký

CHỦ TỊCH

Mai Văn Năm

LỜI KÊU GỌI Toàn dân đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID)

Đăng lúc: 30/05/2023 09:22:23 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGA THẠCH

TỔ ĐỀ ÁN 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nga Thạch, ngày 30 tháng 05 năm 2023

LỜI KÊU GỌI

Toàn dân đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID)

Kính gửi: Cán bộ Đảng viên và nhân dân trong xã!

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của chương trình chuyển đổi số Quốc gia. Trong đó, người dân sử dụng tài khoản đinh danh điện tử (VNeID) sẽ nhận được nhiều tiện ích mà nó mang lại, tiết kiệm thời gian, chi phí... Đặc biệt, tài khoản ĐDĐT mức độ 2 có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân gắn chíp, có giá trị như số hộ khẩu điện tử và thay thế sổ hộ khẩu giấy, có giá trị thay thế thay thế các loại giấy tờ đã đăng ký, tích hợp trên tài khoản ĐDĐT như: Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Bảo hiểm y tế...; phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; phản ánh kiến nghị về tình hình an ninh trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm...

Với sự ủng hộ của Nhân dân xã nhà, vừa qua xã Nga Thạch ta là xã đứng thứ 3 trên toàn huyện hoàn thành cấp Căn cước công dân gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ người dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử còn chưa cao.

Với truyền thống đoàn kết và khát vọng vươn lên của người dân xã Nga Thạch. Tôi trân trong kêu gọi toàn thế Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, người lao động... hãy tích cực đăng ký và sử dụng tài khoản ĐDĐT (phần đấu hoàn thành trước ngày 20/06/2023) để trải nghiệm những tiện ích mà tài khoản ĐDĐT mang lại, phục vụ công tác chuyển đổi số, góp phần xây dựng xã Nga Thạch ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Thay mặt lãnh đạo xã Nga Thạch, tôi trận trọng cảm ơn và kính chúc toàn thể Nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

Description: z4386770071753_997fd4050a5376135cbfb0df86750ef6.jpg

Description: frame (1).png

TM.TỔ ĐỀ ÁN 06 XÃ NGA THẠCH

TỔ TRƯỞNG

Đã ký

CHỦ TỊCH

Mai Văn Năm

Công khai KQ giải quyết TTHC