Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
360510

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ ĐỀN THỜ THÁM HOA MAI ANH TUẤN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA CẤP TỈNH

Ngày 04/11/2023 13:57:01

​Mai Anh Tuấn là người đỗ đầu kỳ thi đình đầu tiên của triều Nguyễn, được phong Thám Hoa vua Thiệu Trị rất mừng vì đã chọn được người học giỏi nhất nước. Vua ban cho tên Mai Anh Tuấn thay cho tên Mai Thế Tuấn thường gọi.

den mai anh tuan 1.JPG
Trước đây đã có Đền thờ Thám Hoa Mai Anh Tuấn được Vua Tự Đức cho xây dựng vào năm 1853. Do biến đổi phong trần đến năm 1954 thì bị hư hỏng, năm 2011 Đền thờ được xây dựng lại, đã được cấp bằng Di tích lịch sử cấp Tỉnh.
​Mai Anh Tuấn là người đỗ đầu kỳ thi đình đầu tiên của triều Nguyễn, được phong Thám Hoa vua Thiệu Trị rất mừng vì đã chọn được người học giỏi nhất nước. Vua ban cho tên Mai Anh Tuấn thay cho tên Mai Thế Tuấn thường gọi.
Vua Thiệu Trị đã tặng bài thơ đọc ngay khi công bố danh sách người thi đỗ tại sân rồng:
Chế sách luân tài Giáp đệ phân
Uyên hàm Anh Tuấn đọc siêu quần
Đan đình sắc tứ Tam khôi liệt
Kim bảng danh tiêu Tứ quốc văn
Lịch giảo xuân vi thần mẫn học
Khả tri thế đạo nhật hưng văn
Phi duy kim đán lệ đa sỷ
Ích hiển đương nhiên ngả khảo nhân.
Mai Anh Tuấn làm quan trong nội các sự vụ, đến thời vua Tự Đức đệ nhị niên (năm Kỷ Dậu 1849) ra làm Án sát tỉnh Lạng Sơn. Nhìn thấy cảnh dân vùng biên giới thường bị giặc cướp bóc sát hại. Ngài đã tổ chức quân lính và trực tiếp làm chánh tướng cầm quân ra trận. Ngài đã anh dũng hy sinh tại Lạng Sơn năm Tân Hợi 1851 khi ấy mới 37 tuổi.
den mai anh tuan 2.JPG

den mai anh tuan 3.jpg

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ ĐỀN THỜ THÁM HOA MAI ANH TUẤN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA CẤP TỈNH

Đăng lúc: 04/11/2023 13:57:01 (GMT+7)

​Mai Anh Tuấn là người đỗ đầu kỳ thi đình đầu tiên của triều Nguyễn, được phong Thám Hoa vua Thiệu Trị rất mừng vì đã chọn được người học giỏi nhất nước. Vua ban cho tên Mai Anh Tuấn thay cho tên Mai Thế Tuấn thường gọi.

den mai anh tuan 1.JPG
Trước đây đã có Đền thờ Thám Hoa Mai Anh Tuấn được Vua Tự Đức cho xây dựng vào năm 1853. Do biến đổi phong trần đến năm 1954 thì bị hư hỏng, năm 2011 Đền thờ được xây dựng lại, đã được cấp bằng Di tích lịch sử cấp Tỉnh.
​Mai Anh Tuấn là người đỗ đầu kỳ thi đình đầu tiên của triều Nguyễn, được phong Thám Hoa vua Thiệu Trị rất mừng vì đã chọn được người học giỏi nhất nước. Vua ban cho tên Mai Anh Tuấn thay cho tên Mai Thế Tuấn thường gọi.
Vua Thiệu Trị đã tặng bài thơ đọc ngay khi công bố danh sách người thi đỗ tại sân rồng:
Chế sách luân tài Giáp đệ phân
Uyên hàm Anh Tuấn đọc siêu quần
Đan đình sắc tứ Tam khôi liệt
Kim bảng danh tiêu Tứ quốc văn
Lịch giảo xuân vi thần mẫn học
Khả tri thế đạo nhật hưng văn
Phi duy kim đán lệ đa sỷ
Ích hiển đương nhiên ngả khảo nhân.
Mai Anh Tuấn làm quan trong nội các sự vụ, đến thời vua Tự Đức đệ nhị niên (năm Kỷ Dậu 1849) ra làm Án sát tỉnh Lạng Sơn. Nhìn thấy cảnh dân vùng biên giới thường bị giặc cướp bóc sát hại. Ngài đã tổ chức quân lính và trực tiếp làm chánh tướng cầm quân ra trận. Ngài đã anh dũng hy sinh tại Lạng Sơn năm Tân Hợi 1851 khi ấy mới 37 tuổi.
den mai anh tuan 2.JPG

den mai anh tuan 3.jpg

Công khai KQ giải quyết TTHC