Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
360510

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ ĐỀN ĐOÀI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA QUỐC GIA

Ngày 04/11/2023 14:12:31

Đền Đoài được xây dựng từ thời Lý. Thờ Vị công chúa nhà trời có dị hiệu “Càn thiên công chúa” căn cứ vào các văn bản chữ Hán của các quan đại thần thời nhà Lê còn lưu lại trong thần phả, căn cứ văn bản của các cụ ngày xưa còn lưu lại , ta có thể dễ dàng nhận ra lịch sử của đền. Năm Hồng Phúc (1572 – 1573) đời vua Lê Anh Tông do Hàn lâm viên Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính Phụng soạn, năm Vĩnh Tộ nhị niên 1620 đời vua Lê Thần Tông do quan Giám bách thuần trị điện hùng lĩnh thiếu khang Nguyễn Hiền tuân theo bản chính phụng sao: Vào thời Lý ở đất Thanh Hoa trấn, Hà Trung phủ, Nga Sơn huyện, Thạch Tuyền Vạn, Bảo Đạc Châu.

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ ĐỀN ĐOÀI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA QUỐC GIA

den doai.jpg

Sơ lược lịch sử Đền Đoài: Đền Đoài được xây dựng từ thời Lý. Thờ Vị công chúa nhà trời có dị hiệu “Càn thiên công chúa” căn cứ vào các văn bản chữ Hán của các quan đại thần thời nhà Lê còn lưu lại trong thần phả, căn cứ văn bản của các cụ ngày xưa còn lưu lại , ta có thể dễ dàng nhận ra lịch sử của đền. Năm Hồng Phúc (1572 – 1573) đời vua Lê Anh Tông do Hàn lâm viên Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính Phụng soạn, năm Vĩnh Tộ nhị niên 1620 đời vua Lê Thần Tông do quan Giám bách thuần trị điện hùng lĩnh thiếu khang Nguyễn Hiền tuân theo bản chính phụng sao: Vào thời Lý ở đất Thanh Hoa trấn, Hà Trung phủ, Nga Sơn huyện, Thạch Tuyền Vạn, Bảo Đạc Châu. Dân đã dựng chùa, lập làng vui vẻ làm ăn bằng nghề nông và chài lưới. Bổng một ngày trời đất mù mịt, mưa to gió lớn, nước biển dâng cao, sóng thần nổi lên. Một con vịt đầu đội một chiếc hộp sơn son thiếp vàng, cưỡi sóng dạt vào một gò đất cao, con vịt đã chết , trong hộp có thoa xuyến bằng vàng. Nhân dân thấy chuyện lạ liền mai táng con vịt trên gò đất cao đó rồi cất giữ chiếc hộp lạ. Sau hai ngày thì nhân dân bản địa phát nhiều bệnh tật. Dân chúng lập đàn cầu đảo, trong ánh đèn nến lung linh mờ ảo thấy một nữ thần phương phi, chân dung ảo khảo lúc ẩn lúc hiện rồi ứng khẩu vào một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi tự xưng “ Ta là Công chúa nhà trời hiệu Càn thiên Quốc Vương, vâng lời Vương Mẫu, bạt tục xuất trần, siêu phàm nhập thánh, linh ứng tại bản địa Thạch Tuyền. Nếu lập miếu thờ ta sẻ phù trợ, ban tài, phát lộc , thịnh vượng, an ninh” nghe lời phán dân đã lập đền thờ, cuộc sống trở lại an khang thịnh vượng. Đến nay tại đền còn lưu lại các đôi câu đối từ thời nhà Lý: (1) Vương mẫu linh thanh, siêu phàm nhập thánh Thiên tôn khí phách bạt tục xuất trần (2) Lâu đài địa hiệp linh quy cát Thoa xuyến ngân trung Bảo áp hương (3) Phù phù ngọc áp sáng khởi ba thần Xuyến xuyến kim thoa quang xuyên giáng quyết Năm Canh Thân 1920 đền được phong sắc “Thượng thượng đẳng thần” Thờ vị Thần đã được lịch sử nhiều lần nói đến và đã được các triều đại ban nhiều đạo sắc phong ghi nhận các vị Thần đã có công “Bảo Quốc, hộ dân” nay vẫn còn lưu giữ được 17(02 cái bị hỏng) đạo sắc phong .
/-strong
/-heart
:>
:o
:-((
:-h

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ ĐỀN ĐOÀI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA QUỐC GIA

Đăng lúc: 04/11/2023 14:12:31 (GMT+7)

Đền Đoài được xây dựng từ thời Lý. Thờ Vị công chúa nhà trời có dị hiệu “Càn thiên công chúa” căn cứ vào các văn bản chữ Hán của các quan đại thần thời nhà Lê còn lưu lại trong thần phả, căn cứ văn bản của các cụ ngày xưa còn lưu lại , ta có thể dễ dàng nhận ra lịch sử của đền. Năm Hồng Phúc (1572 – 1573) đời vua Lê Anh Tông do Hàn lâm viên Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính Phụng soạn, năm Vĩnh Tộ nhị niên 1620 đời vua Lê Thần Tông do quan Giám bách thuần trị điện hùng lĩnh thiếu khang Nguyễn Hiền tuân theo bản chính phụng sao: Vào thời Lý ở đất Thanh Hoa trấn, Hà Trung phủ, Nga Sơn huyện, Thạch Tuyền Vạn, Bảo Đạc Châu.

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ ĐỀN ĐOÀI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA QUỐC GIA

den doai.jpg

Sơ lược lịch sử Đền Đoài: Đền Đoài được xây dựng từ thời Lý. Thờ Vị công chúa nhà trời có dị hiệu “Càn thiên công chúa” căn cứ vào các văn bản chữ Hán của các quan đại thần thời nhà Lê còn lưu lại trong thần phả, căn cứ văn bản của các cụ ngày xưa còn lưu lại , ta có thể dễ dàng nhận ra lịch sử của đền. Năm Hồng Phúc (1572 – 1573) đời vua Lê Anh Tông do Hàn lâm viên Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính Phụng soạn, năm Vĩnh Tộ nhị niên 1620 đời vua Lê Thần Tông do quan Giám bách thuần trị điện hùng lĩnh thiếu khang Nguyễn Hiền tuân theo bản chính phụng sao: Vào thời Lý ở đất Thanh Hoa trấn, Hà Trung phủ, Nga Sơn huyện, Thạch Tuyền Vạn, Bảo Đạc Châu. Dân đã dựng chùa, lập làng vui vẻ làm ăn bằng nghề nông và chài lưới. Bổng một ngày trời đất mù mịt, mưa to gió lớn, nước biển dâng cao, sóng thần nổi lên. Một con vịt đầu đội một chiếc hộp sơn son thiếp vàng, cưỡi sóng dạt vào một gò đất cao, con vịt đã chết , trong hộp có thoa xuyến bằng vàng. Nhân dân thấy chuyện lạ liền mai táng con vịt trên gò đất cao đó rồi cất giữ chiếc hộp lạ. Sau hai ngày thì nhân dân bản địa phát nhiều bệnh tật. Dân chúng lập đàn cầu đảo, trong ánh đèn nến lung linh mờ ảo thấy một nữ thần phương phi, chân dung ảo khảo lúc ẩn lúc hiện rồi ứng khẩu vào một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi tự xưng “ Ta là Công chúa nhà trời hiệu Càn thiên Quốc Vương, vâng lời Vương Mẫu, bạt tục xuất trần, siêu phàm nhập thánh, linh ứng tại bản địa Thạch Tuyền. Nếu lập miếu thờ ta sẻ phù trợ, ban tài, phát lộc , thịnh vượng, an ninh” nghe lời phán dân đã lập đền thờ, cuộc sống trở lại an khang thịnh vượng. Đến nay tại đền còn lưu lại các đôi câu đối từ thời nhà Lý: (1) Vương mẫu linh thanh, siêu phàm nhập thánh Thiên tôn khí phách bạt tục xuất trần (2) Lâu đài địa hiệp linh quy cát Thoa xuyến ngân trung Bảo áp hương (3) Phù phù ngọc áp sáng khởi ba thần Xuyến xuyến kim thoa quang xuyên giáng quyết Năm Canh Thân 1920 đền được phong sắc “Thượng thượng đẳng thần” Thờ vị Thần đã được lịch sử nhiều lần nói đến và đã được các triều đại ban nhiều đạo sắc phong ghi nhận các vị Thần đã có công “Bảo Quốc, hộ dân” nay vẫn còn lưu giữ được 17(02 cái bị hỏng) đạo sắc phong .
/-strong
/-heart
:>
:o
:-((
:-h

Công khai KQ giải quyết TTHC